WIJ VERZENDEN NIET NAAR BELGIE.....

 

ALLES VOOR TEVREDEN KLANTEN...

Bij Aviva-wijn.nl hechten grote waarde aan tevreden klanten, u bent tenslotte onze ambassadeur......

Wij hopen dat u tevreden bent over onze service en kwaliteit.Aviva-wijn.nl besteed weinig budget aan dure reclame en promotie. Wij investeren liever in goede service en betaalbare kwaliteit.
Hierdoor is mon-tot-mond reclame voor ons uitermate belangrijk!

Mogen wij u vragen.... bent u tevreden? Ja, zegt het voort....

Zo nee, laat het ons weten, ondanks al onze effort kan het voorkomen dat u op of aanmerkingen heeft over onze producten of service. In dat geval verzoeken wij u ons zo snel mogelijk te contacten via het contactformulier. U ontvangt dan zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 3 werkdagen) bericht van ons.

Toch niet tevreden over uw product? Dat is vervelend. 
En daar gaan we iets aan doen, beloofd. Van ons mag u tenslotte wat verwachten. We laten u graag zien hoe we dat doen.

Retournerenen Herroepingsrecht

Consumenten hebben het recht op herroeping bij levering van diensten resp. verkoop op afstand, wettelijk is deze termijn bepaald op 14 dagen. Wij hanteren hiervoor een uitgebreidere termijn van 30 dagen.

1.Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

2. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product - in de originele staat en in de orginele Aviva-wijn.nl verzendverpakking aan Aviva-wijn.nl retourneren.
 
Gebruik maken van uw herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden.

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen te verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen per post komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Herroepingsrecht handleiding

Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht dan doet u dat door terugzending van het product binnen de bedenktijd (14 dagen)en door een verklaring gericht aan de verkoper te sturen binnen de bedenktijd (14 dagen).

* Wij zullen binnen 14 dagen na ontvangst van het product het volledige aankoopbedrag inclusief de aankoop verzendkosten aan u retourneren.
* De verzendkosten voor de terugzending zijn voor rekening van de klant, wanneer u via het herroepingsrecht uw aankoop retourneert. 
* Retourneren is alleen mogelijk wanneer de produkten in onbeschadigde verpakking en staat zijn. Mocht het artikel in onverkoopbare staat retour worden gestuurd, dan kunnen wij het artikel niet als retour accepteren en deze weer naar de klant terug sturen. Alle kosten zijn dan voor rekening van de klant.

* Hou er rekening mee dat u een product kunt beoordelen zoals u ook in een fysieke winkel zou mogen. Een verzegeling, vacuümverpakking of stof/lichtdichte verpakking mag niet geopend worden.
* Voeg bij verzending van uw aankoop het liefst een duidelijke reden van retour mee (dit is niet verplicht, wij adviseren om dit wel in te vullen om eventuele onnodige retourzendingen te voorkomen)
* Een kopie van de aankoopfaktuur (=garantiebewijs) bij (deze is u per mail toegestuurd).
* Stuurt u nooit een pakket ongefrankeerd op, wij zijn dan helaas genoodzaakt deze te weigeren bij ontvangst, of de ongefrankeerd-kosten aan u door te berekenen (a € 20,--).
* Indien een product/retourzending beschadigd is, kan Aviva-wijn.nl een waardevermindering in rekening brengen. Bij twijfel advisieren wij u altijd eerst even contact met ons op te nemen. 

U kunt uw aankoop retour sturen naar:

Aviva-wijn.nl
Kerkweg 80
2935AK Ouderkerk aan den IJssel
Nederland
E: sales@aviva-wijn.nl

Is een eventuele klacht, email of bericht na contact met onze klantenservice niet verholpen? Dan kunt u deze schriftelijk indienen bij:

Aviva-wijn.nl
t.a.v. de Directie
Kerkweg 80
2935AK Ouderkerk aan den IJssel
Nederland
E: info@aviva-wijn.nl


SCHADE AAN UW PAKKET 


Klachten over bezorging

Bij DPD gaan ze natuurlijk met de grootste zorg om met uw pakketten. Toch kan het voorkomen dat u als klant een klacht hebt over de bezorging.  In dat geval staan de DPD Customer Service voor u klaar.

Eenvoudig u klacht melden
Heb u een klacht? Stuur dan een e-mail naar de DPD Customer Service. Zij helpen u graag verder.
Afhankelijk van het type schade of verlies vragen ze u hierbij de nodige gegevens te vermelden en enkele documenten mee te sturen.

Servicenummer DPD voor consumenten:0900-37346630900-3734663 €0,50 per gesprek. 
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30.

U pakket is verloren geraakt

Ondanks alle voorzorgmaatregelen die wij treffen, kan verlies sporadisch voorkomen. Heeft de ontvanger het pakket niet ontvangen? Dan noemen wij dit een verlies.

Wat te doen?
Mail DPD of bel met een korte beschrijving van u klacht.
•Vermeld daarbij het pakketnummer, de verzenddatum, de gegevens van de ontvanger, een beschrijving van de inhoud van het pakket en u contactgegevens.
•Stuur als bijlage de factuur aan de geadresseerde mee.

Servicenummer DPD voor consumenten: 0900-3734663 €0,50 per gesprek.  
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30. 

Onzichtbare of verdekte schade of verlies
Ondanks al onze zorg en aandacht kan het voorkomen dat een product beschadigd uit een pakket komt. Terwijl u aan de verpakking geen schade kunt zien. Dit noemen we verdekte schade.

Wat te doen?
•Mail zsm na aflevering van het pakket een schriftelijke melding van de verdekte schade aan de Customer Service.
•Vermeld daarbij het pakketnummer, de verzenddatum, de gegevens van de ontvanger, een beschrijving van de inhoud van het pakket en u contactgegevens.
• Stuur enkele foto’s mee waarop de schade aan het artikel en alle typen verpakking goed te zien zijn. Denk hierbij in ieder geval aan de volgende foto’s:
•Een foto van de hele buitenkant van het pakket. Zorg ervoor dat het pakketlabel hierbij duidelijk te zien is.
•Een foto van het geopende pakket die van bovenaf genomen is. Hierbij moet de inhoud en de binnenverpakking in het pakket duidelijk zichtbaar zijn.
•Een foto van alle typen binnenverpakkingen die gebruikt zijn in het pakket.
•Een foto waar het hele artikel op staat.
•Een detail foto / close up van de specifieke schade aan het artikel.

NB. Schade aan de verpakking 
Uw pakket is verzekerd tegen breuk, helaas niet voor het risico van beschadigd raken van de verpakking van de fles. 
Dit kan dan ook niet worden gereclameerd indien u ervoor kiest uw bestelling te laten verzenden.
Indien u als verzamelaar waarde hecht aan een puntgave verpakking van de fles, dan raden wij u aan de bestelling zelf af te halen. 

Zichtbare schade of verlies
Ondanks al onze zorg en aandacht kan het voorkomen dat de ontvanger een beschadigd of onvolledig pakket ontvangt.

Wat te doen?
•Mail zo spoedig mogelijk na aflevering van het pakket een schriftelijke melding van de schade aan de Customer Service.
•Vermeld daarbij het pakketnummer, verzenddatum, de gegevens van de ontvanger, beschrijving van de inhoud van het pakket, een korte beschrijving van de klacht en u contactgegevens.
• Stuur enkele foto’s mee waarop de schade aan het artikel en alle typen verpakking goed te zien zijn. Denk hierbij in ieder geval aan de volgende foto’s:
•Een foto van de hele buitenkant van het pakket waarbij het pakketlabel zichtbaar is.
•Een foto van het geopende pakket die van bovenaf genomen is, waarbij de inhoud en de binnenverpakking in het pakket duidelijk zichtbaar zijn.
•Een foto van alle typen binnenverpakkingen die gebruikt zijn in het pakket.
•Een foto waar het hele artikel op staat.
•Een detail foto / close up van de specifieke schade aan het artikel.

NB. Schade aan de verpakking
Uw pakket is verzekerd tegen breuk, helaas niet voor het risico van beschadigd raken van de verpakking van de fles. 
Dit kan dan ook niet worden gereclameerd indien u ervoor kiest uw bestelling te laten verzenden.
Indien u als verzamelaar waarde hecht aan een puntgave verpakking van de fles, dan raden wij u aan de bestelling zelf af te halen. 

Houd er rekening mee dat de DPD Customer Service in sommige gevallen nog extra informatie nodig heeft, zoals het gewicht van het pakket of de beschadigde goederen of de verpakking zelf. Bewaar de beschadigde goederen en de originele verpakkingen totdat u een definitieve reactie van ons hebt ontvangen.

Vergoedingen bij schade en verlies
Kan de afdeling DPD Customer Service na het onderzoek toch u navraag niet oplossen? Dan sturen zij u navraag door naar onze Claims Department. Op deze afdeling wordt beoordeeld of een claim terecht is. En of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

 

Aviva-wijn.nl is onderdeel van Best of Company.
Geregistreerd bij de KvK onder nummer 24420222. Vestiging: Kerkweg 80, 2935AK, Ouderkerk aan den IJssel, Netherlands ,
E-mail: sales(at)aviva-wijn.nl

 


nix18 verantwoord alcoholgebruik

Copyright © 2020 Aviva-wijn.nl All rights reserved.